Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett av chefens kraftfullaste verktyg för att lära känna medarbetarna och ta tillvara deras resurser. Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare och syftet är att ge deltagarna en större trygghet vid genomförande av utvecklingssamtal. Under utbildningen ges möjlighet till diskussion och reflektion om hur utvecklingssamtalet kan integreras och bli en självklar och naturlig del i företagets personalarbete i syfte att stärka företagets konkurrenskraft. Utbildningsformen är korta teoripass varvat med övningsexempel hämtade från deltagarnas egen verklighet.

Innehåll:

  • Vad är ett utvecklingssamtal? Syfte, fördelar och risker?

  • Olika nivåer i ett samtal

  • Hur förebereda utvecklingssamtalet . hjälpmedel?

  • Vad skall jag tänka på vid genomförandet av samtalet?

  • Hur få en givande dialog?

  • Hur ge och ta feedback?

  • Dokumentation och uppföljning av samtalet

  • Integrering av utvecklingssamtalet i företagets arbetsmiljöarbete,
    lönesättnings- och kompetensutvecklingsprocess.

Omfattning:

1-2 dagar.

Kontakta Scilla för mer information!

 
utveckl_samtal