Lönesamtalet - ett led i dialogen mellan chef och medarbetare

Lönesamtalet skall vara en självklar del i chefens kontinuerliga dialog med medarbetaren angående verksamhetens och individens mål och resultat. Utbildningen syftar till att ge chefer konkreta verktyg för att genomföra meningsfulla lönesamtal med sina medarbetare.

Ur innehållet:

 • Samtalets syfte
  Varför lönesamtal? Hur sätts det in i rätt sammanhang? Skillnad mellan utvecklingssamtal och lönesamtal?

 • Bedömningsgrunder
  Vad skall bedömas? Hur få lönepolicy och kriterier att bli konkreta hjälpmedel i lönesättningen?

 • Uppläggning av samtalet
  Förberedelser, struktur och taktik

 • Hjälpmedel i samtalet
  Bedömningsunderlag, feedback

 • Belöningsinstrument
  Andra sätt att belöna än kronor i lönekuvertet?

Under utbildningen varvas korta teoripass med dialog, övningar och nyttiga tips. Kursen kan även ges företagsinternt, och innehållet anpassas då till företagets egen verksamhet och egna behov.

Vad tyckte deltagarna?

Några kommentarer från tidigare kursdeltagare:

 • Genomtänkt innehåll.

 • Bra dokumentation.

 • Bra med öppen dialog i gruppen.

 • Värdefullt få tips och bli medveten om fallgropar.

 • Bra med tydlighet att det är organisationens behov som är i fokus.

 • Lönesättningsprocessen tydliggjordes.

Omfattning:

En dag.

Kontakta Scilla för mer information.

 
lonesamtal