Scillas uppdrag

Scillas utbildningar skall vara en träningsplats för gott ledarskap.

Våra utbildningar syftar till att ge dig:

  • tid att reflektera över din roll och situation

  • möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor

  • konkreta verktyg att använda i din vardag

  • större trygghet i din ledarroll.

Vi är angelägna om hög kvalité i alla led av vår verksamhet. För oss innebär det:
- Snabb, konkret och utförlig information vid frågor om och anmälningar till våra kurser.
- Bra information till uppdragsgivare och kursdeltagare inför kursernas genomförande.
- Genomarbetat och verklighetsförankrat kursmaterial, som fortlöpande uppdateras.
- Ständig utvärdering och snabba förbättringsåtgärder såväl vad avser genomförandet av våra kurser som service och boende på våra kursgårdar.
- Kunniga utbildare och handledare med bred arbetslivserfarenhet.
- Personlig kontakt med våra kursdeltagare och kunder.
- Ett gott samarbete med våra partners och kursgårdar.
- Ordning och reda i vår egen verksamhet och administration.

Om Scilla Chefsstöd AB
Scilla Chefsstöd AB har sitt säte i Solna och startade verksamheten 1 januari 2003. Bolaget har kunder inom såväl offentlig som privat sektor över hela landet. Företaget anordnar UGL-kurser samt företagsanpassade ledarutbildningar i bl.a. ledarskap, konflikthantering och lönesamtal. Genom ett nätverk av konsulter har Scilla tillgång till bred kompetens i ledarskaps- och organisationsfrågor. Vi kan också erbjuda chefer individuellt stöd i ledarrollen samt rådgivning i personal- och organisationsfrågor.

Ägare och konsult
Jag heter Elisabeth Berggård och är ägare av och verksam som konsult i Scilla Chefsstöd. Jag är civilekonom, arbetade första delen av mitt yrkesliv med ekonomi och skatter, men sadlade om till personalarbete 1987 och har varit personalchef inom offentlig och privat sektor i sexton år fram till år 2003. Under åren som personalchef har jag genomgått en mängd utbildningar med inriktning mot beteendevetenskap och personalarbete. I min roll som personalchef haft jag haft funktionsansvar för respektive organisations personal-, arbetsmiljö-, ledarutvecklings-, krislednings- och jämställdhetsarbete. Genom att jag själv har varit chef i elva år, har jag förståelse för chefsskapets problem och glädjeämnen och vet vad det innebär att arbeta i ledningsgrupp. Jag har i många år fungerat som bollplank och stöd till chefer och är anlitad som mentor.

 
elisabeth_tall