Partners och länkar


UGLkurser
Förmedlar deltagare till Scillas UGL-kurser

UGL-guiden
Förmedlar deltagare till Scillas UGL-kurser

Cognosis
Utbildningar i bl.a. förhandlings- och presentationsteknik

FHS handledarregister
Försvarshögskolans register över godkända UGL-handledare

Läs om SDI
Information på PersonalStrengths hemsida.

Stiftsgården
Kursgård för UGL-kurser i Skellefteå

Abisko Turiststation
Kursgård för UGL-kurser i Abisko

Färnlycke konsult AB

Samarbete kring UGL-kurser

Wisemind
Psykologiskt kunskapscenter. Utbildningar i kognitiv psykoterapi. Handledning och konsultation.

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende arbetsmiljön 

 

 

 

 

 

 

 

 
lank