Coaching - en väg till utveckling och självhjälp

Varför coaching?

Chefsrollen är en utsatt position med höga förväntningar från såväl ägare som medarbetare. Hjulen snurrar allt fortare och som chef har man har sällan tid att stanna upp, lyfta blicken, fundera över situationen och se vilka möjligheter som står till buds. En chef måste i dag aktivt skapa tidsmässigt utrymme för reflektion. En väg till detta är coaching. En coach är någon du kan diskutera dina problem med, någon som lyssnar, frågar och därigenom vägleder dig. Målet är att du ska utveckla dina färdigheter och din yrkesroll och uppnå resultat. Genom att själv ha en coach kan du också utveckla din förmåga att coacha dina medarbetare.

Vad är coaching?

Begreppet coach är hämtat ur idrottsvärlden och betecknar en person som sporrar, uppmuntrar och ger energi utan att själv delta i spelet. I arbetslivet är en coach en aktiv samtalspartner, som hjälper en chef/medarbetare att utvecklas i sin professionella roll. För att detta skall fungera fordras att parterna kan skapa ett gott och förtroendefullt samtalsklimat, som bygger på öppenhet och rak kommunikation.

Scillas coachingmodell

Du får ett första inledande samtal kostnadsfritt, för att båda parter ska få lära känna varandra och bedöma om "personkemin" stämmer dvs om det finns förutsättningar för att skapa ett gott och förtroendefullt samtals- och utvecklingsklimat. Du får också vid detta möte en presentation av den modell, som det fortsatta arbetet skall följa. Därefter tar du ställning till om du vill gå vidare.

Intresserad?

Kontakta Scilla för mer information!

 
teamutveckling