Personalfrågor

Ditt företag kan anlita Scilla för professionellt stöd i personalfrågor. Du får tillgång till bred kompetens och stor erfarenhet i enstaka uppdrag eller för viss tid.

Scilla Chefsstöd kan hjälpa dig med:

 • organisationsförändringar

 • kris- och konflikthantering

 • rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

 • jämställdhetsplan

 • utvecklingssamtal

 • lönerevisioner

 • rekrytering

 • avveckling

 • rehabilitering

 • MBL-förhandlingar

 • ledarutveckling

 • personalrutiner


Kontakta Scilla för en förutsättningslös diskussion om vad du vill ha hjälp med.

 
personalfragor1

personalfragor2