Konflikthantering - Att förstå och hantera konflikter

Att hantera konflikter är en av ledarens viktigaste uppgifter och ibland den tyngsta.

Utbildningen i konflikthantering syftar till att ge förståelse för konflikters uppkomst och
förlopp och ger dig verktyg att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Under en till två dagar varvar vi teoripass med dialog och reflektion.

Ur innehållet:
  • Vad skall jag tänka på när det uppstår konflikter?

  • Hur förebygger jag konflikter?

  • Konstruktiva och destruktiva konflikter

  • Konfliktorsaker, konflikthanteringsstilar och modeller för konflikthantering

  • Konfliktförlopp

  • En grupps utveckling enligt Susan Wheelan

  • Individens behov i gruppens olika faser    Kontakta Scilla för mera information.

 
konflikthantering