Teamutveckling

Kvalitén av en organisation är beroende av kvalitén i dess relationer. Ju mer komplexa uppgifter en grupp ställs inför, desto större krav ställs på kvalitén i gruppens inbördes relationer.

Kännetecken för en effektiv arbetsgrupp

 • Gruppen har ett tydligt gemensamt mål.

 • Gruppmedlemmarna har vilja att sträva mot målet.

 • Gruppmedlemmarna har samlad kompetens för uppgiften.

 • Kommunikationen i gruppen är rak och tydlig.

 • Konflikter hanteras konstruktivt.

 • Gruppmedlemmarna tar ansvar för sina känslor och vågar tala sanning.

 • Brister i samarbete och otrygghet i relationen mellan gruppmedlemmar slukar mycket energi på arbetsplatser, energi som annars skulle kunna ägnas åt uppgiften. Syftet med en teamutveckling är att förbättra relationerna, effektivisera samarbetet, utveckla verksamheten och skapa engagemang och delaktighet kring gemensamma frågor. Vi använder sällan tid i vardagen åt att fundera över hur vi samarbetar. Under en teamutveckling på 2 dagar under ledning av en erfaren handledare, får gruppen tid att ägna sig åt för gruppen viktiga frågor som t ex diskussion om mål och handlingsplaner, samarbetsformer och relationer i gruppen.

  Intresserad? Kontakta Scilla för närmare diskussion!

   
  coaching2