UGL - Utveckling av Grupp och Ledare
Abisko | Skellefteå


Utveckla dig som ledare, medarbetare och människa - gå UGL!

 

Varför gå UGL?

UGL är ledarutbildningen med stort L, skrev en deltagare i utvärderingen. Många av våra deltagare har ett stort antal ledarutbildningar i bagaget, men ger UGL hösta betyg. UGL ger dig möjlighet att se dig själv genom andras ögon. Du får insikt om hur du påverkar och påverkas av andra, du får uppleva hur en grupp utvecklas och du får förståelse för hur gruppen skall ledas i olika faser. Du får en kursvecka att minnas i många år.


Vad är UGL?


UGL har sedan 1981 varit den grundläggande ledarskapsutbildningen inom Försvarsmakten. Sedan 1990-talet används kursen allt mer i syfte att utveckla ledare och medarbetare inom näringsliv och offentlig sektor. Kursen är i dag troligen den mest spridda och populäraste ledarutbildningen i Sverige. Försvarshögskolan äger och utvecklar fortlöpande konceptet.

UGL bygger på lärande genom upplevelser. Kursen leds av två certifierade handledare, som håller i kursens struktur, ger gruppen uppgifter och förmedlar teoriavsnitt med anknytning till respektive avsnitt. En UGL-grupp består av minst åtta och högst tolv deltagare, detta för att skapa dynamik i gruppen och få uppleva hur en grupp bildas och utvecklas under en veckas intensiv samvaro. Mångfald främjar lärandet. Vi strävar därför efter att få så allsidigt sammansatta grupper som möjligt med avseende på kön och yrkesbakgrund och vi har kursdeltagare i olika åldrar och från olika delar av landet.


Vilka kan gå UGL?

UGL är avsedd för alla oavsett bakgrund. Den kunskap kursen ger är användbar i alla sammanhang, där man har relationer till andra människor. Särskilt viktig är kursen för dem som i sitt arbete har till uppgift att leda andra - chefer, arbetsledare, utbildare, projektledare m fl. UGL ger insikter, verktyg och erfarenheter som är tillämpbara i det dagliga arbetet.

UGL är en intensiv och krävande kurs med kvällspass. Man bör inte gå kursen om man är i en akut kris i sitt liv. Kursen kan då upplevas alltför påfrestande och det är svårt att tillgodogöra sig de erfarenheter och insikter som veckan annars kunde ha gett.


Kursens mål är att få ökad förmåga att:

- arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
- hantera och förstå konflikter
- kunna kommunicera direkt och klart
- förstå känslors inverkan på individ- som gruppnivå
- kunna ge och ta utvecklande feedback
- förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
- kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa
- förstå att det finns behov av olika ledarstilar

Ytterst är syftet med kursen att nå ökad självkännedom och personlig utveckling.

Läs mer om:

UGL i Abisko, UGL på Stiftsgården i Skellefteå ›››

Så här tycker deltagarna som gått våra UGL kurser ›››

 

ugl2008

vandring_aug06 
Vandring till Trollsjön, Kärkevagge
Res till Abisko
SAS
Norwegian
SJ
Norrlandskusten


Herrgard vinter
Stiftsgården, prästgården
Res till Skellefteå
SAS
SJ
Norrlandskusten