Scillas handledare har bred arbetslivserfarenhet och stor erfarenhet av att leda UGL-kurser. Självklart finns vi med i registret över behöriga handledare på Försvarshögskolans hemsida.

 

 
 
elisabeth09_2
Elisabeth Berggård
Jag är civilekonom, arbetade första delen av mitt yrkesliv med ekonomi och skatter, men växlade om till personalarbete 1987 och arbetade därefter som personalchef i 16 år. Att stödja och bidra till chefers utveckling blev under de åren min viktigaste och mest stimulerande uppgift.

Sedan 2003 arbetar jag med ledarutvecklling på heltid som konsult i mitt eget företag, Scilla Chefsstöd. Jag är UGL-handledare sedan 1997 och certifierad handledare för kartläggningsinstrumentet SDI (Strength Deployment Inventory).

Stefan
Brattfeldt
Jag är socionom med vidareutbildning inom missbruksarbete. Sedan 1996 arbetar jag som konsult i eget företag med inriktning mot chefs- och ledarutveckling. Jag har varit UGL-handledare sedan 1993, men har under senare år alltmer arbetat med team- och arbetslagsutveckling, krishantering, debriefing, handledning, coachning och mental träning. Mina uppdragsgivare finns inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor och kyrka. Jag har genomfört flera internationella ledarprogram och krishantering på engelska.
Jag är certifierad handledare för Myers-Briggs, SDI, JTI och IDI och har utbildat mig i genus- och genderfrågor, NLP, lösningsfokuserat arbete och kommunikologi.

 Jessica3 small
 Jessica
Holmström

Jag har drivit eget företag och har också under sex år varit VD för ett företag med 35 medarbetare. Under flera år har jag arbetat med olika former av utbildnings- och utvecklingsuppdrag inom företagsutveckling, ledarskap och grupputveckling. Sedan 2005 är jag UGL-handledare och är också utbildad inom projektledning och marknadsföring. Jag är diplomerad coach och certifierad för SDI.


Ulf
Konradsson
Jag anställdes inom Försvarsmakten 1975, där mitt intresse för ledarskap tidigt väcktes. Nu är jag verksam som utbildningsansvarig med inriktning på utbildning mot Hemvärns- och Frivilligpersonal. Sedan år 2000 är jag UGL-handledare. Jag är handledare i Förändringens fyra rum och har gått utbildningar i bl.a. konflikthantering, krishantering, teamutveckling.

Jag är fotbollstränare/ idrottsledare på fritiden.

robert
Robert
Koss
Jag är präst i Svenska Kyrkan, där jag under de senaste sex åren har haft arbetsledande tjänster. År 2001 var jag med och startade Dialogteamet i Skellefteå. Vi arbetar med mångfaldsfrågor och individ- och grupputveckling. Jag är sedan 2005 UGL-handledare och handledare för SDI (Strength Deployment Inventory).

På fritiden tränar jag karate.

Agnetha
Agnetha
Sjöstedt
Jag är sedan nio år VD för ett tjänsteföretag och har 15 års ledarerfarenhet. Min drivkraft är att bygga högpresterande team som kommunicerar och samverkar för positiv utveckling. Jag blev UGL-handledare 2010, är diplomerad coach och är certifierad för DISK-beteendeanalys.

RuneTapperv2small
Rune
Tapper
Jag har en bakgrund som yrkesofficer, rektor och konsult i eget företag. Inom försvaret är jag bl.a. utbildad i ledarskap, emotionell debriefing, krishantering, krisledning och konflikthantering. Jag är UGL-handledare sedan 1999 och certifierad handledare i UL, GDQ, SDI, FARAX, Förändringens fyra rum och Lösningsinriktat arbetssätt. Jag har akademiska utbildningar i bl.a. organisation och ledarskap, organisationsutveckling, konflikthantering och medling. På fritiden spelar jag gitarr och sjunger i ett rockband.

Jag har arbetat som organisationskonsult sedan år 2000 och är numera verksam hos i.o.h. Organisationsutveckling .


 
ugl2008