Aktivt Ledarskap - en utbildning i att göra rätt saker

En framgångsrik verksamhet vilar på en grund av gott ledarskap. Ledarskap handlar mindre om att vara en viss typ av personlighet och mer om att ha engagemang för uppgiften, insikt om sina egna styrkor, intresse för sina medarbetare och förmåga att engagera dem i verksamheten. Den goda ledaren har överblick över verksamheten och dess omvärld, och förmår göra rätt saker i varje ögonblick.

Aktivt ledarskap syftar till att ge chefer/arbetsledare:

 • förståelse för ledarrollen

 • insikt om samspelet i gruppen och vilka krav detta ställer på ledarskapet

 • konkreta verktyg för att få alla medarbetare att verka mot ett gemensamt mål.

Under de två dagarna har vi korta teoripass med verklighetsbaserade modeller varvat med dialog och övningar. Du får också råd och tips, som fungerar i verkligheten. Genom erfarenhetsutbyte med kollegor kan Du få inspiration till åtgärder i Din egen verksamhet.

Innehåll:

 • Ledarens uppgift: att få alla att samverka mot gemensamt mål

 • Ledarskapets verktyg: Vilka medel kan jag använda för att nå målet?

 • Hur påverkar gruppdynamiken samarbetet i gruppen?

 • Hur bör mitt ledarskap förändras i takt med gruppens utveckling?

 • Hur blir jag tydligare i min kommunikation?

 • Hur ger och tar jag emot feedback på ett bra sätt?

 • Vad skall jag tänka på när det uppstår konflikter?

Vad tyckte deltagarna?

Några kommentarer från tidigare kursdeltagare:

 • Tid för eftertanke.

 • En bra utbildning som säkert kommer att hjälpa mig både privat och i arbetet.

 • Positivt överraskad, då jag känner att jag har mycket med mig hem i bagaget.

 • Jag är mycket nöjd med kursen.

 • Bra verktyg att jobba med.

Omfattning:

Två dagar.

Kontakta Scilla för mer information.

 
aktivledare